x

歡迎您訪問盛京銀行官方網站!

盛京銀行頭部logo
盛京銀行頭部logo2
首頁 ? 個人金融服務

凈值型產品凈值信息披露表

盛京銀行凈值型產品最新凈值信息
序號產品名稱當前凈值累計凈值凈值日期
1紅玫瑰智盈添金201901期1.031.032019.10.31
2紅玫瑰智盈添金201902期1.031.032019.10.31
3紅玫瑰智盈添金201903期1.031.032019.10.31
4紅玫瑰智盈添金201904期1.031.032019.10.31
5紅玫瑰智盈添金201905期1.031.032019.10.31
6紅玫瑰智盈添金201921期1.031.032019.10.31
7紅玫瑰智盈添金201923期1.021.022019.10.31
8紅玫瑰智盈添金201924期1.031.032019.10.31
9紅玫瑰智盈添金201925期1.021.022019.10.31
10紅玫瑰智盈添金201927期1.021.022019.10.31
11紅玫瑰智盈添金201928期1.021.022019.10.31
12紅玫瑰智盈添金201933期1.021.022019.10.31
13紅玫瑰智盈添金201934期1.021.022019.10.31
14紅玫瑰智盈添金201935期1.021.022019.10.31
15紅玫瑰智盈添金201939期1.021.022019.10.31
16紅玫瑰智盈添金201940期1.021.022019.10.31
17紅玫瑰智盈添金201942期1.021.022019.10.31
18紅玫瑰智盈添金201946期1.021.022019.10.31
19紅玫瑰智盈添金201947期1.021.022019.10.31
20紅玫瑰智盈添金201948期1.021.022019.10.31
21紅玫瑰智盈添金201949期1.021.022019.10.31
22紅玫瑰智盈添金201950期1.021.022019.10.31
23紅玫瑰智盈添金201951期1.021.022019.10.31
24紅玫瑰智盈添金201952期1.021.022019.10.31
25紅玫瑰智盈添金201954期1.021.022019.10.31
26紅玫瑰智盈添金201955期1.021.022019.10.31
27紅玫瑰智盈添金201956期1.021.022019.10.31
28紅玫瑰智盈添金201958期1.021.022019.10.31
29紅玫瑰智盈添金201959期1.021.022019.10.31
30紅玫瑰智盈添金201960期1.021.022019.10.31
31紅玫瑰智盈添金201961期1.021.022019.10.31
32紅玫瑰智盈添金201964期1.021.022019.10.31
33紅玫瑰智盈添金201965期1.011.012019.10.31
34紅玫瑰智盈添金201966期1.011.012019.10.31
35紅玫瑰智盈添金201968期1.021.022019.10.31
36紅玫瑰智盈添金201969期1.011.012019.10.31
37紅玫瑰智盈添金201970期1.011.012019.10.31
38紅玫瑰智盈添金201971期1.021.022019.10.31
39紅玫瑰智盈添金201972期1.021.022019.10.31
40紅玫瑰智盈添金201973期1.011.012019.10.31
41紅玫瑰智盈添金201974期1.011.012019.10.31
42紅玫瑰智盈添金201975期1.011.012019.10.31
43紅玫瑰智盈添金201976期1.011.012019.10.31
44紅玫瑰智盈添金201977期1.011.012019.10.31
45紅玫瑰智盈添金201978期1.011.012019.10.31
46紅玫瑰智盈添金201979期1.011.012019.10.31
47紅玫瑰智盈添金201980期1.011.012019.10.31
48紅玫瑰智盈添金201981期1.011.012019.10.31
49紅玫瑰智盈添金201982期1.011.012019.10.31
50紅玫瑰智盈添金201983期1.011.012019.10.31
51紅玫瑰智盈添金201984期1.011.012019.10.31
52紅玫瑰智盈添金201988期1.011.012019.10.31
53紅玫瑰智盈添金201994期1.011.012019.10.31
54紅玫瑰智盈添金2019100期1.011.012019.10.31
55紅玫瑰智盈添金2019101期1.011.012019.10.31
56紅玫瑰智盈添金2019102期1.011.012019.10.31
57紅玫瑰智盈添金2019103期1.011.012019.10.31
58紅玫瑰智盈添金2019104期1.011.012019.10.31
59紅玫瑰智盈添金2019105期1.011.012019.10.31
60紅玫瑰智盈添金2019106期1.011.012019.10.31
61紅玫瑰智盈添金2019107期1.011.012019.10.31
62紅玫瑰智盈添金2019108期1.011.012019.10.31
63紅玫瑰智盈添金2019109期1.011.012019.10.31
64紅玫瑰智盈添金2019110期1.011.012019.10.31
65紅玫瑰智盈添金2019111期1.011.012019.10.31
66紅玫瑰智盈添金2019112期1.011.012019.10.31
67紅玫瑰智盈添金2019116期112019.10.31
68紅玫瑰智盈添金2019117期112019.10.31
69紅玫瑰智盈添金2019118期1.011.012019.10.31
70紅玫瑰智盈添金2019119期112019.10.31
71紅玫瑰智盈添金2019134期112019.10.31
72紅玫瑰智盈添金2019135期112019.10.31
73紅玫瑰智盈添金2019146期112019.10.31
74紅玫瑰智盈添金2019153期112019.10.31
75紅玫瑰智盈添金2019162期112019.10.31
76紅玫瑰智盈添金2019164期112019.10.31
77紅玫瑰智盈添金2019169期112019.10.31
78紅玫瑰智盈添金2019176期112019.10.31
79紅玫瑰智盈添金2019177期112019.10.31
80紅玫瑰智盈添金2019178期112019.10.31

盛京銀行 版權所有 Copyright©2008 遼ICP備15006379號

小型可以赚钱的手游